اینجا فقط عطر زمین می وزد

وقتی که خورشید  می آید با مشتی نور در دستانش

 تو به خانه ام می آیی

زیر چتری که سابه ات را بر روی دیوارهای این ایوان بلند؛می کشاند

و اما چشم های من دست بر نمیدارند

از راهی که تو را باز می گرداند

به آسمانی که جای توست

/ 1 نظر / 25 بازدید