حواست که نیست بر نیم رخ صورتت می بارم

از فاصله خیالی که با باد رفته است

/ 2 نظر / 30 بازدید
ساقی

سلام فاصله ...بارش ...خیال درد داره چقدر ...

نارگیله

ای عشق بس که کردی با عقل تنگ خویی مسکین برفت و اینک بر تو گذاشت جا را مجروح هجرت ای جان مرهم ز وصل خواهد این است وجه درمان آن درد بی‌دوا را