وقتی که بیایی

دیگر زمان برایم حوصله نمی کند

پنجره ای می شوم

برای لمس خیالت...

/ 5 نظر / 27 بازدید
فرزاد

لمس خيالت... راستي منم به روزم...

ساقی

سلام چرا پنجره؟ چرا جبس دیوار؟

[تایید][تایید][ماچ][ماچ]

ساحل

زمان برای هیچ کسی حوصله ندارد..... این روزها همه پنجره ها بسته مانده .... دیگر منظر کسی نخواهیم ماند. کسی چه می داند شاید آنکس که روزی انتظارش را می کشیدیم، از نیمه های راه باز نگشته باشد!

مژده

واووو چه آهنگ خشملی گذاشتی رو وبت!!!وبت خیلی خوبه...[لبخند]