کاعذ تاخورده ای روزهاست که در جیب بارانی ام جاخوش کرده و با هر تماس انگشتانم

حسی غریب و دور از شیارهای خاطراتی مبهم  در دلم , ذهنم  و  چشمانم جوانه می زند 

شاید  این باران تاهایش را صاف کند و واژهایش را در پاییز به زمین بسپارد

تا بهاری دیگر

/ 1 نظر / 28 بازدید
ساحل

سلام مسافر مهربانم.....ایشالا که سلامت باشید مادر نمونه[گل] روزگار می گذارد و دقایق بدون توجه به ما و خواسته هایمان سپری می شوند.... نمی دانم....فقط برایت آرزو دارم ین بار که واژه ها به دست زمین می سپاری باد نیز آنها را به گوش اهل دلش هم برساند. تا بعدی بهتر رفیق