هوای تو را که نفس می کشم

به خط می شوند ردیف های انتظار

و روزهای دردناک از راه می رسند.

وتکرار می شود در تقویم هر زمستان من

ذلشوره های بی امان و ناباوری رفتن بی بازگشت عزیزی آسمانی

/ 0 نظر / 31 بازدید