برای رویایی که در خیالم به خواب رفته است خواستم دعایی بکنم

یادم آمد دستانم در آسمان جا مانده است وقتی که به زیارت باران رفته بودم

فردا که خورشید از شانه هایم طلوع کند

سهم رؤیای من ، دستان سبز تو خواهد بود

دعاهای سبز به اجابت نزدیکترند

/ 0 نظر / 33 بازدید