ب ه ش ت ف ر ا م و ش ی

ای کاش پلک هایت را نبسته بودی

آن وقت به اشتباه در ایستگاه آخر

اسیر خاطره حک شده بر سایه این درخت نمی شدی

 

 

/ 1 نظر / 30 بازدید
مهم حرفمه

هیـــ ـچ نبَـ ــوב . . . آבمـ ــش ڪَـ ـرבم . . . بــ ـاتَعــریــف هــ ـاَے مـَ ـטּ شَخصـ ــیت پیــבا ڪَـ ــرב غـُ ـرورش را مَـבیـ ــوלּ مـَ ـטּ اســت . . . زیــ ـاב مَغـ ـرور شـُ ـב . . . زیــ ـاב از פֿـ ـوبـ ـے هـ ـای نـَـבاشـ ــتــﮧ اش بــَ ـرایــش گــُفـ ــتم بـ ــاور ڪَـ ــرב و مــَ ـرا ڪُـ ـوچَڪ בیـ ـב و َ رَفتـــ ـــ ــ .... به منم سر بزن خوش حال میشمممم