تو که رفتنت را باد ترانه ای خواند بگو

کدام را باور کنم

راهی را که تو نشان می دهی

یا داغی را که نشانمان کرد؟

--------------

بهمن ماه تو است ستاره شب های بلند

/ 0 نظر / 29 بازدید