دلتنگی درخت را چشیده ای؟

به زحمت بالا رفتن از 76 پله ی هوایی می ارزد

وقتی که درخت انجیر محبوب تو

آن طرف نرده ها

زندانی باشد.

پ.ن:این روزها که مسیر رفتن به دانشگاه را تغییر داده ام هر روز دلتنگ درختی می شوم که هر فصل برایش قصه ای تازه  می گفتم

نمی دانم وقتی کسی به پاگرد اول پل هوایی می رسد دلتنگی درخت انجیر مرا می فهمد؟

/ 1 نظر / 25 بازدید
آه شب

و هنوز تنها زندگی هیجان انگیز زندگی خیالی است...