این زمستان را زندگی کن

شانه هایت را بالا بینداز

بی خیالی را در هوا ، ها کن

بگذار موجی از آرامش،سوار بر باد شود

بالا و بالا رود

و با این زمستان

بر حجم سرما

ببارد

بیا و این زمستان را زندگی کن...

/ 1 نظر / 34 بازدید
سیروس

احساس مشترکی نسبت به درک شما از فایده مندی زندگی دارم. از مطالب جنابعالی مشخصه که پیرامون فلسفه وجود بشر می اندیشید. راستی زندگی کوتاه ما انسانها برای چیه؟ خیام در اشعارش میگوید وظیفه ای جُز لذت بردن نداریم . . .