بهار را در تو گم کردم

بی باران

بی ترانه

بی ستاره

در آسمانی که این روزها ,نزدیک تر آمده

/ 2 نظر / 30 بازدید
z

سلام وای آهنگ زیبایی داری[دست]

[گل]