همه ی کابوس های دور

این روزها در نزدیکی ام پرسه می زنند

و تو در آوار این هجوم بی رحمانه

آهنگ جنگ می کنی

کاش یکی بغض هایم را به غنیمت ببرد

/ 1 نظر / 29 بازدید
لیلی

اخی عزیزم[ناراحت]