شور آوازهای مرغک دل نشینم

 لحظه لحظه های این  روزهایم

را مواج می کند...

/ 1 نظر / 31 بازدید
shiva

عشق را در برابر آینه بردند تا خود را به یاد آورد ... در آینه کودک پیری می گریست ... حسین پناهی [گل]