راه های خسته در زیر پاهایم سر می خورند

و بادها  بی جهت رفتم را شتاب می دهتد

دست انداز های مسیر تو را می خواهتد

باید از بی راهه برگردی

/ 0 نظر / 28 بازدید