...

قاب پنجره ای می خواهم

تا دنیا

به قواره ی خیالم درآید...

/ 2 نظر / 26 بازدید

پنجره ای که زاویه نگاه از آن در بالاترین سطح میّسر باشد، و آن جُز با تعمق و تأمل ژرف ممکن نخواهد بود. . . «چون و چرا» کردن حق انسان است.

لیلی

اخی عزیزم[دلشکسته]